Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

polandia
1916 7667 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x
polandia
#Polska_zrujnowana_bardzo #system_taki_anty #cookies_wow
polandia
2338 7459 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus

July 08 2015

polandia
Reposted frombvd bvd viasucznik sucznik
polandia
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
polandia
9790 4f38 500
Reposted fromUntitledubz Untitledubz viasucznik sucznik
polandia
1628 c807 500
Reposted fromvs vs viasucznik sucznik
polandia
2307 bafd 500
Reposted byplOhSnapzgubilamsiejalokim0miciabdsmPaseroVirussucznikmasterofpuppetschowchowmiki77dragonsloverpmgimpostertoxicsoultoskalattematatjahu93v3bsosmiecixxPolinda
polandia
7973 e916 500
Reposted frombudas budas viasucznik sucznik
polandia
8473 5486 500
konkret.
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa
polandia
9318 af9e 500
Reposted fromkjuik kjuik viasucznik sucznik
polandia
7065 c644
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasucznik sucznik
polandia
3645 2720 500
polandia
5992 5d21
polandia
1153 be76 500
Reposted fromfiffey fiffey viasucznik sucznik
polandia
6896 e315 500
Reposted frompjbroccoli pjbroccoli viappiotrus ppiotrus
polandia
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viappiotrus ppiotrus
polandia
9162 7c9e
Reposted fromfungi fungi viappiotrus ppiotrus
polandia
9889 76e6 500
Mapa rozmieszczenia większych i bardziej znanych polskich firm
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
polandia
0987 2fb1 500
Reposted fromorangecrush orangecrush viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl